Koszt prowadzenia spółki zoo
Biznes

Koszt prowadzenia spółki zoo – krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawną formą przedsiębiorstwa. To kapitałowa spółka handlowa, która posiada osobowość prawną, a tworzy ją jedna lub więcej osób. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania w ograniczonym zakresie. Spółka zoo to dość często spotykana w Europie forma prowadzenia firmy. Koszt prowadzenia spółki zoo – jakie koszty generuje ta forma prowadzenia działalności?

Zakładanie spółki zoo

Aby założyć spółkę zoo należy:

  • wybrać nazwę spółki (nie może ona wprowadzać w błąd),
  • zawrzeć umowę spółki (muszą się w niej znaleźć informacja o siedzibie, czas trwania spółki, lista wspólników, wartość każdego udziału i ich podział między wspólników, wariant zbycia udziałów, przedmiot działalności spółki, sposób reprezentacji spółki i jej organy),
  • wnieść kapitał (co najmniej 5000 zł),
  • powołać zarząd i ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną (jeśli wymaga tego zawarta umowa spółki),
  • dokonać wpisu do rejestru KRS.

Spółkę zoo można obecnie założyć również przez Internet, w systemie S24.

Koszt prowadzenia spółki zoo

Spółka zoo to najpopularniejszy w naszym kraju typ spółki handlowej – w rejestrze REGON widnieje ok. 300 tysięcy takich przedsiębiorstw. Składa się ze zgromadzenia wspólników, zarządu i, nieobowiązkowo, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej.

Założenie plus koszt prowadzenia spółki zoo wiąże się z obowiązkowymi opłatami – opłatą sądową (500 zł bądź 250 zł przy składaniu wniosku online) i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym (100 zł). Koszty te ponosi się jednorazowo. Stałym kosztem przy prowadzeniu spółki zoo jest sporządzanie sprawozdania, raz w roku, we właściwym Sądzie Rejestrowym. Opłata za tę operację to 140 złotych.

Należy również zwrócić uwagę na pełną księgowość. Chociaż obecnie nie ma prawnego wymogu, by pełna księgowość była prowadzona przez licencjonowanego księgowego z Gliwic, to takie działanie jest wskazane. Spółka zoo musi tylko prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przedsiębiorcy najczęściej decydują się jednak na zlecenie prowadzania pełnej księgowości specjaliście, by usprawnić funkcjonowanie firmy, która chciałby zatrudnić profesjonalną firmę sprzątającą.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak naprawdę, nie generuje innych stałych kosztów. Płacenie składek na ZUS nie jest obowiązkowe w spółce zoo. Wspólnicy i członkowie zarządu nie muszą odprowadzać składek z tytułu pełnionej funkcji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca jest jedynym wspólnikiem w spółce. Składki muszą płacić też wspólnicy, którzy wykonują swoje obowiązki na podstawie umów o pracę albo umów cywilnoprawnych.

Czytaj też o usługach księgowych wykonywanych przez zaagnażowany i wykwalifikowany zespół w Katowicach w tym obsługę kadrowo-płacową.

2 thoughts on “Koszt prowadzenia spółki zoo – krok po kroku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top
+