Ogrodzenia posesyjne od drogi- wymagania stawiane przez Prawo budowlane
Biznes Dom

Ogrodzenie między sąsiadami, od drogi – prawo budowlane

Ogrodzenie posesyjne to element przydomowej architektury, który w gęstej zabudowie budynków zwykle współdzielony jest z sąsiadami. W kwestii jego budowy należy dopilnować wszelkich aspektów prawnych. Ma to szczególne znaczenie m.in. w przypadku, gdy ogrodzenie przylega do drogi.

Pozwolenie na budowę ogrodzenia

Od czerwca 2015 roku, procedury związane ze stawianiem nieskomplikowanych obiektów budowlanych uległy znacznemu uproszczeniu. Obejmują one także ogrodzenia posesyjne między sąsiadującymi domami. Zgłaszanie ich budowy nie jest wymagane, jeżeli wysokość obiektu nie przekroczy 2,2 m od poziomu gruntu. Przepisy dotyczą nie tylko ogrodzeń dzielących dwie sąsiednie działki, ale również tych od strony dróg czy ulic.

W przypadku obiektów już istniejących nie trzeba zgłaszać ich przebudowy lub remontu. Spełnienia żadnych formalności nie wymaga też instalacja furtki. Pozwolenie na budowę ogrodzenia między sąsiadami jest niezbędne, jeżeli wysokość obiektu przekroczy 2,2 m. Wymaga się jego uzyskania także w przypadku, gdy płot dzieli działki o sporej różnicy wysokości. Zgodnie z przepisami, ogrodzenia posesyjne budować można po uzyskaniu pozwolenia od starostwa powiatowego lub urzędu miasta.

Wymagana odległość ogrodzenia od drogi

W przypadku ogrodzeń przylegających do dróg i ulic regulacje prawne obejmują kilka dodatkowych kwestii. Żaden element ogrodzenia posesyjnego nie może przede wszystkim przekraczać linii rozgraniczających ulicę. Nie powinno też wystawać poza obręb danej działki, o czym warto pamiętać przy wyborze lokalizacji furtki. Należy ponadto sprawdzić, czy istnieją ewentualne plany rozbudowy drogi, np. poprzez jej:

  • poszerzenie,
  • modernizację,
  • wzbogacenie infrastruktury.

W przypadku potwierdzenia rozbudowy, ogrodzenie warto nieco odsunąć. Dzięki temu będzie można uniknąć jego rozbiórki w przyszłości. Jeżeli natomiast płot zlokalizowany ma być na skrzyżowaniu dróg, niezbędne może się okazać ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez narożnik. Oferujący nowoczesne ogrodzenia Kołobrzeg (http://www.bramykolobrzeg.pl/pl/oferta/dla-domu) to miasto, gdzie znaleźć można konstrukcje spełniające dowolne parametry. Rozwiązanie to ułatwi przejazd kierowcom i poprawi widoczność na drodze.

Segmenty ogrodzeniowe między działkami

Jeżeli działka sąsiednia to własność prywatna, optymalnym rozwiązaniem może się okazać postawienie ogrodzenia posesyjne osi granicy obu działek. Sąsiad może jednak nie wyrazić na to zgody. Wówczas płot należy postawić w całości na własnym terenie, do czego dobrze nadają się segmenty ogrodzeniowe. Oferujący stylowe ogrodzenia Kołobrzeg jest miastem, gdzie często spotkać można także palisady. Stanowią one optymalną barierę przed sąsiadami.

Można też wziąć pod uwagę ogrodzenia posesyjne gabionowe, które pasują zwłaszcza do domów nowoczesnych. Zwyczajem często praktykowanym jest budowa ogrodzenia posesyjnego zlokalizowanego po połowie na terenie obu działek. Ważną rolę odgrywają stosunki międzysąsiedzkie. Warto uzyskać zgodę sąsiada na ogrodzenie posesyjne częściowo postawione na jego terenie lub w granicy działek – w przeciwnym razie będzie miał prawo dokonać rozbiórki.

Dowiedz się również co posadzić wzdłuż ogrodzenia. a także jak wygląda nowoczesna technologia XXI w. czyli druk 3D.

2 thoughts on “Ogrodzenie między sąsiadami, od drogi – prawo budowlane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top